Felhasználónév:    Jelszó:    Adatok megjegyzése  
Újakli (Nove Klinove)

Földrajzi elhelyezkedés:
Újakli (Aklitanya) a nagyszõlõsi járásban a Tisza völgyében található település, nem messze az ukrán-román határtól. A járási központtól, Nagyszõlõstõl nagyjából 23 kilométernyire fekszik.
Közigazgatásilag Nevetlenfaluhoz tartozik, ami a településtõl 4 kilométerre található.
Délrõl Akli, délnyugatról Nevetlenfalu, északnyugatról Aklihegy, északkelet felõl pedig Szõlõsgyulával határos.

Történelem:
A falu határában néhány település maradványaira bukkantak: a legkorábbi leletek a paleolitikum késõi szakaszából, a kr.e. 20. század környékérõl származnak, két réteg leleteit pedig a kr.e. 8-9, ill. az 5. századra keltezték.
Az elsõ írásos említés a településrõl a 14. századból származik.
A falu legújabbkori története a csehszlovák érába nyúlik vissza. Ekkor telepítettek a környékre ruszinokat, hogy a helyi és környékbeli magyar lakosság elszlávosítását elõsegítsék.
A terv azonban épp ellentétes eredményt ért el. Az idetelepített ruszinok fokozatosan elmagyarosodtak, és ma már csak néhány ukrán család él a településen, de közülük is szinte mindenki tud vagy ért magyarul.
1944. október 24-én a fasiszták Újaklit is elfoglalták. A sztálini uralom idején a település lakosai közül 42 férfit hurcoltak el, és közülük csak 10-en tértek haza.

Jelene:
Közigazgatásilag Újakli vagy Aklitanya Nevetlenfaluhoz tartozik.
A 2001-es népszámlálási adatok szerint a településen 314-en élnek, és közülük néhány kivételtõl eltekintve, mindenki magyar nemzetiségûnek vallotta magát.
A faluban a helyiek közös, ökumenikus templom építésébe kezdtek néhány éve, de a már elkészült templomot végül a pravoszláv egyház kisajátította.
A településen általános iskola is mûködik, melynek építési költséget külföldi támogatásból fedezték.
A község lakói leginkább földmûveléssel foglalkoznak. Õk maguk termelik a gyümölcsöt, zöldséget és ezeket a környék piacain értékesítik.
A településrõl, hasonlóan a környék többi falujához sokan vállalnak szezonmunkát pl. Magyarországon, vagy ingáznak több éven keresztül a két ország között.
A legnagyobb probléma tehát itt is – csakúgy, mint a környék összes településén, sõt egész Kárpátalján – a munkanélküliség.
A faluban és környékén néhány éve indult be a falusi zöldturizmus mozgalom.
A helybéliek lelkesen ápolják a nemzeti a hagyományokat. Pokrócszövéssel, szalmafonással, hímzéssel stb. foglalkoznak, sõt még boszorkányûzõ seprûket is készítenek.


Online

vendég: 1, tag: 0 ...

legtöbb 43
(tag: 0, vendég: 43) - jan. 17. 23:38

Tagok: 27
Legújabb tag: banyaszanna

Üdvözlet

Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]


reftemp1.jpg